• دورهای استعداد یابی مخصوص نوجوانان و جوانان دوره برنامه نویسی و الکترونیک 

کلاس های خصوصی طراحی تا تولید

  • در این دوره با یک میکروکنترلر برنامه نویسی می کنیم سپس یک برد الکترونیکی برای آن طراحی می کنیم و در آخر محصول را مونتاژ و در پروژه صنعتی استفاده می کنیم
    در پایان این دوره شما می توانید به راحتی کد نویسی میکروکنترلر انجام می دهید و می توانید یک برد الکترونیکی حرفه ایی طراحی کنید

کلاس های حضوری و خصوصی در شهر کرج

  • برنامه نویسی ARM STM32
  • برنامه نویسی AVR
  • برنامه نویسی آردوینو
  • برنامه نویسی #C
  • طراحی برد های الکترونیکی آلتیوم دیزاینر
  • طراحی الکترونیک از پایه

دوره های آموزشی

رزومه خود را با کسب مهارت تغییر دهید

معرفی کتاب و رویداد ها